9 juni 2021
Många småföretag sätter inte av till tjänstepensionen
Austin distel 744o Geqpx PQ unsplash Liten

Enligt nya beräkningar från Länsförsäkringar är det 4 av 10 företagare som inte gör några tjänstepensionsavsättningar till ägarna eller till de anställda. Något som kan ge stora konsekvenser senare i livet då de som inte har tjänstepension i regel får en betydligt lägre pension samt missar många viktiga skydd.

Tjänstepension är ett komplement till den allmänna pensionen och till privat pensionssparande. Tjänstepensionen är mycket viktig då den kan uppgå till närmare hälften av den totala pensionen. Att arbeta utan avsättning till tjänstepension kan leda till en betydligt lägre pension den dag man slutar att arbeta. Dessutom innehåller tjänstepensionen sjukförsäkring och efterlevandeskydd som skyddar vid bland annat långvarig sjukdom, olycksfall och dödsfall.

Trots att tjänstepensionen är så viktig för den totala pensionen saknar 41,4 % av småföretagen (1–20 anställda) tjänstepensionsavsättningar enligt en färsk beräkning från Länsförsäkringar i samarbete med konsultföretaget Arkwright. Bland handelsbolagen är siffran 52,2 %, och bland de enskilda firmorna är det hela 63,7 % som inte gör några pensionsavsättningar.

Att så många småföretagare missar att investera i sin pension och i sin framtid kan bero på de upplever att pensionsfrågorna är för krångliga och tidsödande för att sätta sig in i. Tjänstepension behöver dock inte vara svårt. Företag kan få avdrag med 35 % av lönen för respektive anställd för att göra avsättningar till tjänstepensionen. De företag som har ett kollektivavtal gör avsättningar enligt avtalet. De företag som saknar kollektivavtal behöver däremot själva handla upp tjänstepensionen. Enskilda anställda kan göra avdrag för att själv spara till sin pension. Samma gäller egna företagare.

Ett sätt att underlätta för småföretagare att sätta av till tjänstepensionen är digitala tjänster som förenklar och effektiviserar pensionssparandet. Det gör det lättare för arbetsgivarna att få en förståelse och en översikt av tjänstepensionen samtidigt som administrationen minskar betydligt.


Besök www.pensure.se för att se hur enkelt tjänstepension kan vara.