Pensure för dig som är anställd eller privatperson

Pensure är en tjänst för företag. Därför kan du som privatperson eller som anställd i ett företag inte själv teckna avtal med Pensure.

Men vi kan däremot hjälpa dig är anställd och privatperson med tips och råd kring tjänstepensioner och framförallt hjälpa dig med frågor kring hur du kan ordna tjänstepension via arbetet om du saknar det, ordna med löneväxling och ta fram underlag du kan dela med din arbetsgivare för att visa att pensionen faktiskt kan vara en helt kostnadsneutral lösning för din arbetsgivare.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees