Pensionspengarna kan göra världen bättre

Påverka i det större perspektivet

Fler och fler entreprenörer utforskar företagandets kraft som ett medel att på olika sätt påverka samhällsutvecklingen - i det stora och i det lilla. På många företag är det numera självklart att sopsortera i lunchrummet, dricka ekologiskt fairtrade-kaffe och givetvis att undvika utskrifter i tid och otid. En del företagare tar sig an gratisuppdrag åt idéella organisationer och andra låter sina anställda volontärjobba på arbetstid.

Alla de här sakerna är handfasta vägar till ett mer hållbart företagande. Genom att investera dina pensionspengar i schyssta och hållbara verksamheter kan du påverka samhällsutvecklingen även i det större perspektivet - och det utan att göra någon större insats än att investera i rätt bolag. Genom Pensure ger vi dig möjligheten att låta pensionspengarna växa uteslutande i fonder som investerar hållbart. Det kan vi göra genom ett samarbete med SPP, det mest hållbara försäkringsbolaget i hela världen.

SPP satsar på framtidens vinnare

Hållbara affärsmöjligheter

Hållbart sparande innebär för SPP att spara i företag med sunda värderingar, organisationer som är framtidsinriktade på det viset att de förstår och integrerar utmaningar på hållbarhetsområdet fullt ut. Hållbara företag ser förändringar i samhället som affärsmöjligheter att applicera sin innovationskraft på, inte som problem, och därför är SPP övertygade om att de kommer vara framtidens vinnare.

Att identifiera de bästa

Enligt SPP är det framför allt tre trender globalt som gör hållbarhetsfrågorna allt viktigare för näringslivet:

  • Kombinationen av knappa resurser och befolkningstillväxt
  • Ekonomisk tillväxt i tillväxtekonomierna
  • Ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster

På SPP finns ett dedikerat analysteam som arbetar dagligen med att identifiera och utvärdera de företag de tror är bäst rustade för framtiden. De analyserar samtliga branscher kontinuerligt ur ett hållbarhetsperspektiv och rangordnar sedan 2500 börsnoterade företag. Analyserna baseras på faktorer som finansiell stabilitet, hållbar drift och hur de positionerar sig på marknaden i förhållande till exempelvis befolkningstillväxt, resurstillgång och ändrade mönster i konsumtionen.

Beslut om exkludering

SPP väljer helt bort de företag som bryter mot internationella normer och konventioner. Bolagen monitoreras bland annat med hjälp av en specialdesignad sökmotor som scannar mer än 120 000 webbsidor efter nyheter som indikerar någon typ av brott mot hållbarhetskriterierna. Exkludering beslutas sedan av koncernens investeringsråd vid möten som sker var tredje månad.

Bättre värld att bli gammal i

Den som sparar pengar i SPP behöver alltså inte oroa sig för att den stöder företag som kränker mänskliga rättigheter, bryter mot arbets- eller folkrätten, säljer landminor eller producerar tobak. Tvärtom blir ett sparande i SPP ett sätt att låta pensionspengarna arbeta för en bättre värld utan någon ytterligare insats än att bara “välja rätt” försäkringsbolag.

När listan på världens 100 mest hållbara bolag offentliggjordes vid World Economic Forum i Davos tidigare i år blev SPP nämligen rankad som det mest hållbara bolaget inom kategorin försäkring.

SPP är precis ett sånt bolag som vi tror att Pensures kunder föredrar och därför är vi stolta att presentera dem som vår försäkringspartner.