Pensionsassistenten - bygger trygga kopplingar mellan personaladministration och pension

I ett i övrigt digitalt samhälle är hanteringen av pensionerna något som ofta halkar efter. Att administrera de anställdas pensioner är inte sällan förenat med krångel, när det i själva verket borde vara enkelt och tidseffektivt. Därför har Pensure utvecklat Pensionsassistenten – en digital medarbetare som bygger trygga kopplingar mellan personaladministration och pension. Detta unika koncept har utvecklats tillsammans med AlexisHR, men finns nu även i Björn Lundén Lön. Inom kort lanserar vi Pensionsassistenten för Fortnox.

Bild pensionsspara utan kollektivavtal Liten

Pensionen en viktig del som lätt glöms bort vid personaladministrering

Att hålla alla de anställdas uppgifter uppdaterade är en ständigt pågående och tidskrävande process. Det är lätt hänt att en ändring missas att rapporteras, eller kanske blir felaktig. Korrigeringar innebär krångel och betydande tidsåtgång. Om underlagen är felaktiga påverkas sjukersättning och viktiga försäkringar, som sjukförsäkringen. En anställd som omfattas av sjukförsäkring garanteras en trygg tid för tillfrisknande och återhämtning vid sjukdom, men om förändringar i anställningen inte rapporterats riskerar tryggheten att gå förlorad.

Digital administrering för ett tidseffektivt företagande

Med hjälp av Pensionsassistenen från Pensure undviks dubbelarbete och retroaktiva ändringar helt och hållet. Administrering av löner och anställningar har alltså aldrig tidigare varit enklare. Pensionsassistenten arbetar helt digitalt, vilket ger en tidseffektiv vardag och skapar trygghet för dig och dina anställda. Genom dagliga genomsökningar av företagets HR-system ser assistenten till att all administrering av löner, anställningar och pensioner blir korrekt.

En integrerad del av HR-systemet för automatiska ändringar

För att Pensionsassistenten ska kunna administrera företagets pensioner krävs att ni utser en administratör som ser efter assistenten. Administratören kan hantera de anställdas pensioner via Pensures plattform på tre olika sätt:

  • Manuellt
  • Genom att ladda upp en lönefil
  • Med hjälp av Pensionsassistenten

Administratören kan välja att fortsatt sköta allt arbete med pensionerna på egen hand, eller att låta Pensionsassistenten skapa värdefull tid som kan gå till annat. Detta genom att låta assistenten verka på er hemmaplan – integrerad i ert eget HR-system. Löneändringar och påbörjad eller avslutad anställning upptäcks automatiskt.

Pensionsassistenten presenterar sitt förslag på åtgärd genom att skicka en notis via mail till administratören, som därefter kan välja att godkänna, avslå, komplettera eller korrigera åtgärden. Om administratören vill komplettera eller korrigera åtgärden görs detta enkelt direkt via Pensures digitala plattform. När åtgärden väl godkänts, och administratören signerar med BankID, förs den direkt in i Pensures pensionssystem – och den anställde får tillgång till rätt pension och rätt försäkringsskydd på en gång.

Det är inte bara Pensionsassistenten som kan kommunicera med dig. Om en fråga skulle dyka upp gällande en förändring eller felaktig information kan du alltid själv kontakta assistenten, som ser till att besvara dina frågor. Pensionsassistenten är din digitala hjälpreda som ser till att de anställda garanteras största möjliga trygghet genom rätt pension och rätt försäkringsskydd.

2021 10 20 10
team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees