Vanliga frågor och svar

Hur fungerar fondval vid tjänstepension?

Skriven av Pensure
Uppdaterad 9 juli 2021

En anställd erbjuds möjligheten att själv välja hur tjänstepensionen ska förvaltas. Denne kan antingen välja mellan traditionell försäkring, att pensionsbolaget förvaltar pengarna, eller fondförsäkring, där den anställde själv väljer i vilka fonder kapitalet ska placeras.

När det kommer till fondval vid tjänstepension finns flertalet valmöjligheter som påverkar hur stor pensionen blir i slutändan. En av de viktigaste faktorerna att hålla koll på är fondernas risknivå. Nivåerna delas in i tre kategorier: låg risk, medelrisk och hög risk. Beroende på vilken nivå man väljer ges kapitalet större eller mindre möjlighet att utvecklas.

Vid sparande i fonder tillkommer en avgift. Denna avgift varierar beroende på vilka fonder man placerar tjänstepensionen i. För ett lukrativt fondsparande är det därför en fördel att vid fondval för tjänstepension se över den tillkommande avgiften.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees