Vanliga frågor och svar

Vad är sjukförsäkring?

Skriven av Ervin
Uppdaterad 18 mars 2021

En sjukförsäkring kan man också benämna som en inkomstförsäkring. Syftet med försäkring är att en ägare eller en anställd ska ha ekonomisk trygghet vid långvarig sjukskrivning.

En sjukförsäkring ger ersättning efter 90 dagars sjukfrånvaro. Det innebär att en person som blir sjuk först får betald sjuklön från sin arbetsgivare eller sitt bolag under 14 dagar. Efter de första 14 dagan får man ersättning från Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska ersätta upp till 80% av lönen men har ett tak på drygt 24 000 kr. Det innebär att en person med en högre lön får en större diskrepans i ersättningen från Försäkringskassan.

Därför är det fördelaktigt att ha tryggheten genom en sjukförsäkring som går in och kompletterar Försäkringskassans ersättning så att man i lugn och ro kan fokusera på att återhämta sig.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees