Vanliga frågor och svar

Vad är tjänstepension?

Skriven av Ervin
Uppdaterad 18 mars 2021

Det svenska pensionssystemet beskrivs ofta som en pyramid. Bottenplattan på pyramiden ämnar representera den del man får utbetalt från staten, mittenplattan är pension via arbetsgivaren eller det egna företaget och toppen av pyramiden ska representera det egna sparandet.

Tjänstepension är således den del som du som företagare eller du som anställd får inbetalt till din pension från jobbet.

Som anställd är det viktigt att du har en tjänstepension via ditt arbete för att således kunna ha en trygg pension i framtiden. Saknar du tjänstepension i anställningen behöver du komplettera ytterligare via ditt privata sparande annars finns risken att din pension i framtiden blir mycket låg.

Som företagare bestämmer du själv hur du ska sätta av pengar till pensionen. Många företagare väljer att spara vinsten i sitt bolag. Det är inte något fel tycker vi men vi tycker även att man bör ha en tjänstepension som är tryggad i försäkring och finns kvar oavsett vad som händer med företaget och det sparade kapitalet i framtiden.

Genom att spara i tjänstepension får man även en förmånligare skattemässig aspekt. Jämfört med att betala ut lön där arbetsgivaravgiften är 31,42%, är motsvarande särskild löneskatt på pensions och försäkringspremier 24,26%, ungefär 7% lägre som du som företagare helt kostnadsneutralt kan lägga på pensionssparandet inom tjänstepension.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees