Vanliga frågor och svar

Vad betyder ”fullt arbetsför”?

Skriven av Ervin
Uppdaterad 18 mars 2021

Begreppet används ofta inom försäkringsbranschen och syftar till att en individ vid tillfället för tecknade av försäkring, ändring av lön eller premie inte vid tillfället för tecknadet är sjuk, har sänkt arbetsförmåga eller mottar ersättning såsom exempelvis sjukpenning från Försäkringskassan.

Oftast ska man inte ha varit sjuk i mer än 14 sammanhängande dagar de senaste 3-månadersperioden.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees