Vanliga frågor och svar

Hur mycket ska arbetsgivare betala in till tjänstepension?

Skriven av Pensure
Uppdaterad 9 juli 2021

Hur mycket arbetsgivaren ska betala in till de anställdas tjänstepension beror på hur pensionslösningen ser ut. Om företaget omfattas av kollektivavtal finns särskilda ramar och bestämmelser som reglerar detta. I dessa fall är det vanligt med en inbetalning om 4,5% av lönen.

Att ha kollektivavtal är valfritt. För det företag som inte omfattas av kollektivavtal men ändå väljer att erbjuda sina anställda tjänstepension finns inga krav på hur mycket arbetsgivaren ska betala in. Hur mycket som betalas in till tjänstepension beror i dessa fall på vad som anges i pensionsavtalet. Företag som inte har kollektivavtalad tjänstepension förhandlar fram sitt pensionsavtal direkt mot ett pensionsbolag och kan då själv bestämma hur det ska utformas. I vanliga fall betalar dock arbetsgivaren in ca 4,5% av lönen till tjänstepension även om kollektivavtal inte finns att tillgå.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees