Vanliga frågor och svar

Förmånsbestämd och premiebestämd pension – vad är skillnaden?

Skriven av Pensure
Uppdaterad 9 juli 2021

Det finns två typer av tjänstepension: förmånsbestämd pension och premiebestämd pension. Med premiebestämd pension menas att det belopp arbetsgivaren sätter av till tjänstepension är bestämd till en viss procentsats av lönen. Detta innebär att den anställdes pensionsavsättning påverkas av hur lönen förändras. Den som har premiebestämd pension kan själv bestämma hur kapitalet ska förvaltas – i en traditionell försäkring eller fondförsäkring.

Till skillnad från premiebestämd pension innebär den förmånsbestämda att den anställde är garanterad en viss procent av slutlönen när denne går i pension. I dessa fall finns ingen möjlighet för den anställde att själv välja hur pengarna ska placeras och förvaltas.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees