Vanliga frågor och svar

Vad innebär tjänstepension i traditionell försäkring?

Skriven av Pensure
Uppdaterad 9 juli 2021

En anställd som har tjänstepension har rätt att själv välja hur pengarna ska förvaltas. För detta finns två val: fondförsäkring eller traditionell försäkring. Vid tjänstepension i traditionell försäkring ges pensionsbolaget ansvaret att förvalta pengarna. I många fall erbjuds pensionstagaren en garanti, vilket säkerställer att man alltid får tillbaka en del av det belopp man satte in.

Tjänstepension i traditionell försäkring passar därför främst den som själv inte upplever sig ha tid eller kunskap nog att sköta förvaltningen på egen hand. Denna form av förvaltning innebär ofta en större säkerhet i och med att värdet på kapitalet sällan gör några stora förändringar i någon av riktningarna.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees