Vanliga frågor och svar

Är tjänstepension avdragsgill för mig som företagare?

Skriven av Pensure
Uppdaterad 9 juli 2021

Det korta svaret är ja, tjänstepension kan vara avdragsgill. Men det finns viktiga faktorer att ha i åtanke för att allt ska bli rätt och riktigt.

Man kan dela upp avdragsrätten i två delar: huvudregeln och kompletteringsregeln. Enligt huvudregeln har du som arbetsgivare rätt att göra avdrag på upp till 35% av den anställdes årslön, dock max om 10 prisbasbelopp. Du har endast rätt att göra avdrag på den lön som är pensionsgrundande. Vilken lön som är pensionsgrundande, och därmed avdragsgill, kommer du överens om med dina anställda.

Den andra delen kallas för kompletteringsregeln och kan appliceras vid situationer som avviker från det normala. Om exempelvis ett pensionsavtal ändras vid avslutad anställning i förtid och om ett nytt pensionsavtal ingås är tjänstepensionen avdragsgill. Detta gäller även om tidigare pensionsutfästelser inte anses tillräckligt trygga.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees