Kunskapsbanken

  • Kunskapsbanken
  • Dina anställdas tjänstepension – med och utan kollektivavtal

Dina anställdas tjänstepension – med och utan kollektivavtal

Skriven av Pensure
Uppdaterad 30 apr. 2021
Maximera dina anställdas tjänstepension genom att förstå marknaden för pensionssparande

Du som företagare har det yttersta ansvaret för dina anställdas tjänstepension. Hur villkoren för tjänstepension ser ut beror på hur anställningsavtalen är utformade. Om företaget omfattas av kollektivavtal finns tydliga ramar för hur pensionsavtalet ska se ut. Saknas kollektivavtal kan dina anställda få en individuell tjänstepension. För dessa finns inga ramar, utan beror på hur du förhandlat med pensionsbolaget.

Marknaden för tjänstepension

Marknaden för tjänstepension kan upplevas vara stor och krånglig. Faktum är att den är stor, det finns massvis av alternativ att välja på beroende på ditt företags utformning. Men krånglig behöver den inte vara. I denna artikel går vi igenom vad som är viktigt att tänka på vad gäller dina anställdas tjänstepension.

Tjänstepension för anställda med kollektivavtal

Den största skillnaden mellan de olika alternativen för tjänstepension beror på hur anställningsavtalen är utformade. Om dina anställda omfattas av kollektivavtal har de rätt till tjänstepension.

Olika pensionsavtal kan ha stora skillnader mellan sig. Den andel av lönen som sätts av till tjänstepension varierar därför beroende på vilket avtal som gäller, men normalt är ca 4,5% av en månadslön på upp till 41 750 kr. Denna tjänstepension gäller ofta oavsett hur dina anställdas anställningsavtal är utformade.

Tjänstepension för anställda utan kollektivavtal

Att betala tjänstepension till dina anställda är inte obligatoriskt. Huruvida ens anställda ska omfattas av kollektivavtal eller inte är frivilligt. Ett företag som saknar kollektivavtal saknar också skyldigheten att erbjuda sina anställda tjänstepension eller andra typer av försäkringar.

Att inte omfattas av kollektivavtal innebär givetvis inte att de anställda automatiskt arbetar under dåliga förhållanden. Företag som saknar kollektivavtal är precis lika seriösa som företag med kollektivavtal. Anledningen till att kollektivavtal saknas är ofta att avtalet är anpassat för stora företag och därmed blir otympligt för de mindre.

Detta gäller även vid tjänstepension för dina anställda. De krav som kommer med ett kollektivavtal kanske inte är möjliga att leva upp till för ditt företag. Även om företaget inte omfattas av kollektivavtal finns möjlighet till tjänstepension. Uppskattningsvis hälften av alla företag utan kollektivavtal erbjuder tjänstepension till sina anställda.

Oavsett om ditt företag omfattas av kollektivavtal eller inte är det viktigt att ha koll på hur man som företag får ut det mesta ur sin tjänstepension. Här kan du ta del av våra bästa tips!

Så maximerar du dina anställdas pension

Individuell tjänstepension

Om ditt företag erbjuder tjänstepensioner men inte omfattas av kollektivavtal är dina anställdas tjänstepension en individuell sådan. Dessa avtal skiljer sig från de kollektivavtalade på så sätt att de är framförhandlade direkt mot ett pensionsbolag som företaget själva valt.

Ingen bestämd andel av lönen

För individuell tjänstepension finns inga regelverk och ramar för hur dina anställdas tjänstepension och andra försäkringar ska eller måste vara utformade. Den andel av lönen som ska betalas in till tjänstepension kan därmed se väldigt olika ut.

Tjänstepension gäller lika för alla dina anställda

Med individuell tjänstepension menas inte att de gäller individuellt för dina anställda. De framförhandlade villkoren gäller för samtliga dina anställdas tjänstepensioner. Vissa krav för att ha rätt till tjänstepension kan dock förekomma. En vanligt förekommande lösning är att anställda som arbetar i en omfattning på mindre än 25%, oavsett anställningsform, inte kvalificerar sig för att få tjänstepension.

Stora skillnader i avtalen för dina anställdas tjänstepension

Avtalen för tjänstepension skiljer sig åt beroende på om du omfattas av kollektivavtal eller inte. De faktorer som tenderar att skilja sig åt allra mest är priset och bindningstiden.

Stora prisskillnader

Lösningar för kollektivavtalad tjänstepension till dina anställda kommer ofta med rejält pressade priser. Saknar ditt företag kollektivavtal tenderar priset att rusa iväg i form av provisioner och höga avgifter. Av denna anledning bör du alltid se över kostnaderna och jämföra fondavgifterna för företagets pensionslösning.

Bindningstider

Bindningstider skiljer sig åt från bolag till bolag även om ditt företag omfattas av kollektivavtal. De individuella pensionsavtalen tenderar dock att ha en längre bindningstid än avtalspensionen. En lång bindningstid är i sig inget negativt, men det begränsar din och dina anställdas möjlighet att vara med och påverka hur tjänstepensionen utformas.

Liksom villkoren för dina anställdas tjänstepension skiljer sig även priset och bindningstiden avsevärt beroende på vilket bolag du vänder dig till. För att hitta den mest lämpliga lösningen är det därför viktigt att utforska alternativen.

Jämför olika pensionsbolag

Oavsett om dina anställda omfattas av kollektivavtal eller inte kan det vara en god idé att jämföra de olika bolagens alternativ, i syfte att hitta den tjänstepension som passar din verksamhet bäst.

Här kan du jämföra tjänstepensioner från olika pensionsbolag.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees