Kunskapsbanken

  • Kunskapsbanken
  • 5 tips när ni ska välja tjänstepension för företaget

5 tips när ni ska välja tjänstepension för företaget

Skriven av Pensure
Uppdaterad 30 apr. 2021
Det finns mycket att tänka på när ni ska välja tjänstepension

Tjänstepension är den viktigaste förmånen för de anställda. Ett bra avtal för tjänstepension minskar risken för onödigt låg pension och har därför stor påverkan på de anställdas framtid. Tjänstepensionen utgör en stor del av den slutgiltiga pensionen, därav är det viktigt att välja rätt tjänstepension.

Att välja tjänstepension till dina anställda

Som arbetsgivare bär du ansvaret för att välja den tjänstepension som gynnar dina anställda och företaget på bästa sätt. Då utbudet är stort kan det kännas svårt att välja tjänstepension. Valet bör bland annat baseras på vilken typ av företag du företräder.

Det större företaget

De flesta stora bolag omfattas av kollektivavtal. Med många anställda och större budget tillkommer en större säkerhet då många avtal för pensionsförsäkringar är utformade efter dessa förutsättningar och behov. Detta gör det dock inte enklare att välja tjänstepension då utbudet för pensionslösningar är stort.

Det mindre företaget

Hos mindre företag är det vanligt att kollektivavtal saknas. De flesta paketerade pensionslösningar är inte anpassade för denna typ av bolag. Hos mindre företag utan kollektivavtal är individuell tjänstepension vanligt förekommande. Dessa är framförhandlade direkt med ett pensionsbolag istället för att välja en redan paketerad lösning.

Av dessa anledningar är det även för mindre företag av stor vikt att välja rätt pensionslösning. Detta kan göras genom en jämförelse av avkastningen för olika tjänstepensioner.

5 tips för att välja tjänstepension

Som du säkert märker, och visste redan innan, finns det mycket att tänka på när man ska välja tjänstepension. Så hur väljer man då rätt tjänstepension till de anställda? Nedan följer fem tips som du bör ha i åtanke.

1. Tjänstepension utan provision

Om du vänder dig till en pensionsrådgivare finns flertalet faktorer att se över. Olika pensionsrådgivare arbetar efter olika metoder. Somliga använder sig av provisioner för sina pensionsförsäkringar. Dessa försäkringar belastas därför med högre avgifter än vad som behövs.

När du står i begrepp att välja tjänstepension kan det av denna anledning vara en god idé att vända dig till en rådgivare som inte använder sig av provisioner. Ett mer ekonomiskt fördelaktigt alternativ är exempelvis en fast summa som inte berör försäkringsavgifterna.

2. Olika bindningstider

En av de viktigaste faktorerna när du står i begrepp att välja tjänstepension är bindningstiden. En pensionsförsäkring med lång bindningstid minskar din och dina anställdas möjlighet att vara med och påverka er situation.

Förändringar som påverkar företagets förutsättningar kan komma plötsligt. Att välja ett bolag för tjänstepension med lång bindningstid kan missgynna pensionen, eftersom ni inte vet vilka förutsättningar ni har i framtiden.

Av denna anledning bör du välja en tjänstepension med kortare bindningstid där du har möjlighet att anpassa pensionsförsäkringen efter företagets situation.

3. Låga fondavgifter

En SIFO-undersökning från 2020 visar att endast 7 av 10 svenskar upplever fondavgiften för pensionssparandet vara viktig. Detta är uppseendeväckande då avgiften när du väljer fonder i själva verket har stor påverkan.

Att placera pensionen i fonder möjliggör en betydande tillväxt av pensionen. En anställd får i många fall möjlighet att själv välja placering av sin tjänstepension. För att välja rätt förvaltare av tjänstepensionen bör man därför alltid jämföra avgiften för fonderna.

Låt säga att du sparar 100 000 kr i en fond med en avkastning på 8%. Under en period på 15 år kommer avgiften skilja ca 33 000 kr mellan en fondavgift på 2,5% respektive en fondavgift på 0,5%. Att välja en förvaltare av tjänstepension med höga fondavgifter gör därför att pensionen begränsas rejält.

4. Tjänstepension med enkel administration

Du som arbetsgivare har ansvar för att rapportera in uppgifter om dina anställdas förutsättningar. Dessa uppgifter kan handla om olika förändringar gällande lön, livssituation och arbetstid. För att dina anställdas pension ska bli rätt och riktig krävs att detta görs korrekt. Många kan uppleva detta som en krånglig och tidskrävande process. Av denna anledning bör enkel administration vara en faktor som prioriteras högt när du ska välja tjänstepension.

5. Se över riskförsäkringarna

Begreppet tjänstepension inkluderar, utöver pensionen, ofta riskförsäkringar. Med detta menas sjuk-, olycksfalls-, liv- och premiebefrielseförsäkring. När du väljer tjänstepension är det viktigt att se till huruvida försäkringar ingår eller inte.

Om riskförsäkringar ingår i avtalet för tjänstepension är det också viktig att se över hur dessa är utformade. Detta för att se till att dina anställda får det skydd och den ekonomiska trygghet som riskförsäkringar kan innebära.

Digitalt, prisvärt och hållbart

Efter alla dessa tips förstår vi att det är mycket att tänka på. Kanske känns valet av tjänstepension till och med mer krångligt nu än tidigare. Låt oss därför förklara hur vi på Pensure inkluderat dessa 5 tips i vår pensionslösning för att digitalt, prisvärt och hållbart gynna ditt företags pensionssparande.

Pensure - ett modernt alternativ i den fyrkantiga pensionsdjungeln

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees