Kunskapsbanken

  • Kunskapsbanken
  • Tjänstepension utan kollektivavtal - Pensure är det givna valet!

Tjänstepension utan kollektivavtal - Pensure är det givna valet!

Skriven av Pensure
Uppdaterad 30 apr. 2021
Tjänstepension utan kollektivavtal med bra villkor för de anställda

Många företagare har någon gång oroat sig över frågan om tjänstepension. Dagens marknad kan upplevas vara krånglig, särskilt för den som inte omfattas av kollektivavtal. Pensure har hittat lösningen – enkel administration, inga onödiga avgifter och bra pension till de anställda.

Marknaden för tjänstepension utan kollektivavtal

Som företagare kan det vara svårt att förstå den föränderliga marknaden för pensioner och försäkringar, det finns inte tid att läsa på om alla bolag på marknaden. Samtidigt är det inte säkert att den rådgivare eller säljare du träffar har en öppen agenda och endast representerar dig och dina intressen.

Denna marknad är en klurig sådan, det finns många faktorer att ha i åtanke när det kommer till val av tjänstepension. Dagens förhållanden är gynnande för storföretagen och de som besitter kollektivavtal. För små- och medelstora företag och de som inte omfattas av kollektivavtal är situationen en helt annan. De stora företagen betalar gigantiska pengar i tjänstepensioner varje år och har av denna anledning ett bättre förhandlingsläge för villkoren i sina pensionsavtal.

När man som egenföretagare står i begrepp att välja tjänstepension slås man av att utbudet är stort. Problemet ligger dock i utformningen av de avtal som erbjuds. Många rådgivare som säljer tjänstepensioner till företag utan kollektivavtal finansierar sin verksamhet genom provisioner från försäkringsbolagen. I dessa fall betalas ingenting direkt till rådgivaren, den kostnaden tjänas in genom att pensionsförsäkringarna belastas med högre avgifter.

Provisionsfria avtal är inte riskfria avtal

Det finns även rådgivare som erbjuder tjänstepensioner utan provisioner. Dessa upplägg kan låta lockande, men det gäller att vara vaksam. Avtal utan provision tenderar att ha andra, dolda nackdelar som kan ställa till det för företagare. Många av dessa avtal innehåller till exempel långa bindningstider, ofta på minst tre år. Att låsas in i ett avtal minskar friheten och möjligheten att själv påverka sin situation.

Pensionsspara smart utan kollektivavtal

De som blir lidande av dagens system är de små- och medelstora företagen. De mindre företagen får i dagsläget inga vidare förmåner utan tvingas att betala samma priser som de stora jättarna. Pensure jobbar för att förändra situationen gällande tjänstepension för de som i dagsläget inte prioriteras nog – däribland företag utan kollektivavtal.

Att förbättra villkoren för just denna grupp är en hög prioritet. Att förstå varför är inte så svårt om man undersöker saken närmre. I dag står 4 av 10 småföretagare utan tjänstepension, troligtvis just på grund av att marknaden tidigare inte varit till för dem. Den trygghet inför framtiden som smart pensionssparande medför ska kunna garanteras även för företag utan kollektivavtal.

Fria avtal

Pensure upplever att det upplägg som tidigare varit standard är ineffektivt för företag som saknar kollektivavtal och vill därmed erbjuda andra lösningar. En av många fördelar med Pensure är att den som vill teckna tjänstepension utan kollektivavtal slipper tyngas av provisioner, istället används en så kallad ”flat fee”. Med flat fee menas en fast engångssumma per anställd och företag. Detta upplägg gör att man undviker onödigt höga priser på pensionsförsäkringarna.

Med ett avtal hos Pensure behöver man aldrig känna sig låst. Man behöver inte skriva upp sig på avtal som håller en fast i flera år. Förändringar som påverkar förutsättningarna gällande tjänstepensioner för arbetsgivare eller anställda kan dyka upp plötsligt. Att vid dessa tillfällen inte vara begränsad av en lång bindningstid är en stor fördel.

Förmånliga priser

En viktig faktor när det kommer till att identifiera det bästa valet av tjänstepension är såklart priset. En stor faktor i detta är att ha koll på kostnaderna din tjänstepension medför. De senaste åren har priserna på de underliggande fonderna pressats ned. Dessa förmånliga priser har tidigare bara funnits tillgängliga i stora upphandlade pensionsplaner. Pensure kan nu erbjuda de pressade priserna även till småföretagen, vilket gör att man kan ha tjänstepension utan kollektivavtal med gynnsamma förutsättningar.

Pensure är det första alternativet på marknaden att vara helt och hållet digitaliserade. Den digitala lösningen gör inte bara processen smidigare, den gör också att tjänstepension nu finns tillgängligt helt utan försäkringsavgifter. För att ytterligare sänka kostnaderna för företagare erbjuder Pensure dessutom rabatt på fondavgifterna i pensionslösningen.

Alla har möjlighet till bra avtal

Det har länge varit stor skillnad i avtalens utformning beroende på om man tecknar tjänstepension med eller utan kollektivavtal. I och med hur mycket marknaden för tjänstepension förändrats har denna skillnad minskat. De nya förutsättningarna gör att alla har möjlighet till bra avtal för tjänstepension. Pensures lösningar gör att det lilla företaget numera får villkoren som tidigare bara erbjudits det stora företaget.

För att kunna maximera sin pension krävs en enkel och kostnadseffektiv lösning. Här kan du läsa hur bokföringsföretaget Bokio gynnade sina anställdas pensioner genom att byta till tjänstepension hos Pensure.

Varför valde Bokio att byta till Pensure och vilken nytta medförde det?

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees