Kunskapsbanken

5 vanliga misstag du gör med de anställdas pension

Skriven av Pensure
Uppdaterad 30 apr. 2021
Gynna de anställda – undvik vanliga misstag med pensionen

Du som företagare har det yttersta ansvaret för att de anställdas pension blir rätt och riktig. Därför är det viktigt att du är uppdaterad om vilka villkor som gäller avseende inrapportering av uppgifter och vilket stöd de anställda behöver. Att undvika de vanliga misstagen med de anställdas pension gynnar både de anställda och företaget.

Så undviker du misstag med de anställdas pension

Som företagare är det mycket man ska göra och hålla koll på, dels inom men också utanför kärnverksamheten. Att ha koll på dina anställdas pension och se till att allt blir rätt kan vara tidskrävande, men behöver inte vara.

I denna artikel går vi igenom vanliga misstag du gör med de anställdas pension, för att du lättare ska kunna undvika dem.

1. Anmäla fel lön

För att de anställda ska få den pension de har rätt till är det viktigt att rätt lön rapporteras in. Viktigt att komma ihåg är att det är mer än enbart grundlönen som ska rapporteras in, alla inkomster som är pensionsgrundande ska anmälas. Grundregeln är att lön och tillägg till lön är pensionsgrundande, medan kostnadsersättningar inte är det.

Nedan följer exempel på lönetyper som är pensionsgrundande och därmed ska anmälas:

  • Beredskapsersättning
  • Bonus
  • Ersättning för jourtid
  • Ersättning för obekväm arbetstid
  • Lön under uppsägningstid
  • Provision
  • Restidsersättning
  • Semesterersättning, semestertillägg och semesterlön
  • Övertidsersättning

Tjänstepension kan även betalas in under föräldra- eller studieledighet. Beroende på om de anställda omfattas om kollektivavtal eller inte gäller olika regler. Även de olika kollektivavtalen skiljer sig åt. För att undvika detta vanliga misstag med de anställdas pension är det viktigt att du är uppdaterad om vad som gäller i just ditt fall.

2. Rapportera nyanställd

När företaget nyanställer personal omfattas denne automatiskt av företagets villkor för tjänstepension. För att kostnaderna för företaget och att den nyanställdes tjänstepension ska bli korrekt är det viktigt att uppgifterna rapporteras in. Det är du som arbetsgivare som har det yttersta ansvaret för att rapportera in korrekta uppgifter samt att informera de anställda om vilka villkor som gäller för tjänstepension och andra försäkringar.

3. Hur tar rådgivaren betalt?

För att få hjälp med företagets tjänstepensioner kan det vara en god idé att anlita en rådgivare. Ett vanligt misstag är dock att anta att dessa alltid agerar i dina intressen. Det är vanligt att rådgivare tar betalt via provision, vilket innebär att kostnaderna kan bli stora för dig och ditt företag.

De rådgivare som tar betalt via provision tar ingen betalning direkt av dig. Betalningen sker istället indirekt via förhöjda kostnader på pensionsförsäkringarna. Det är alltid viktigt att se över vilka kostnader tjänstepensionen medför. En jämförelse av avgifterna för pensionen hjälper dig att hålla koll.

Ett annat vanligt upplägg är att företaget betalar en fast engångssumma till rådgivaren för dess tjänster. Om möjlighet finns är detta att föredra då det i de flesta fall blir billigare för dig än om rådgivaren använder sig av provisioner som system.

4. Ge stöd i de anställdas investeringar

Att investera en del av sin pension kan vara en god idé. Det är vanligt att de anställda själva får ansvara för val av investeringar för sin pension. För att de anställda ska få ut så mycket som möjligt av pensionen krävs att de ges goda förutsättningar. Där har du som arbetsgivare en viktig roll. Du bör ge de anställda möjligheten till goda investeringar av pensionen genom att stötta dem i sina val.

För att kunna ge de anställda rätt stöd krävs att du som arbetsgivare är påläst om hur tjänstepension fungerar. Här kan du ta del av våra tips för hur du ger de anställda möjlighet till en så bra pension som möjligt.

Så maximerar du dina anställdas pension

5. Informera de anställda om sparande för familjen

De anställdas pension fungerar som en viktigt faktor i både sparande och försäkringar för familjen. För att de anställda ska undvika misstag med pensionen är det är viktigt att du som arbetsgivare informerar de anställda om hur deras pension kan användas på ett sätt som gynnar familjelivet.

Ett exempel på detta är att den som gifter sig eller blir sambo kan lägga till ett återbetalningsskydd. Detta gör att den ena parten får de pensionssparade pengarna om den andra parten avlider. För att lägga till återbetalningsskydd krävs ingen extra hälsodeklaration.

Ett annat exempel är överföring av premiepensionen. I ett förhållande där ena parten tjänar mindre än den andra kan man dela med sig av premiepensionen. Att föra över premiepensionen innebär höjd pension och kan genom skatteminskningar kan bidra till ökat sparande.

Undvik misstagen och gynna pensionen

Dessa fem vanliga misstag kan lätt undvikas. Har du koll på vilka regler och villkor som gäller för ditt företag samt ger de anställda stöd i pensionssparandet har de anställda goda möjligheter att få ut det mesta av sina pensioner.

Har du redan en pensionslösning men känner dig missnöjd? Det är aldrig för sent att förbättra sin pension. Läs våra tips om du byter pensionsleverantör så smidigt som möjligt utan att gå i kostsamma fällor.

Viktigt att tänka på när du ska byta pensionsleverantör

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees