Kunskapsbanken

Tjänstepension eller direktpension – välj båda!

Skriven av Pensure
Uppdaterad 12 maj 2021

För dig som är egenföretagare i ett aktiebolag kan direktpension vara ett bra alternativ för ditt pensionssparande. Viktigt att komma ihåg är dock att direktpension uppnår sin fulla potential när den fungerar som ett komplement till tjänstepension. Med tjänstepension möjliggörs större avsättningar till pensionen samtidigt som ditt sparande är separerat från bolagets tillgångar. När du får frågan ”tjänstepension eller direktpension” bör du därför svara ”båda!”.

Det råder en vanlig missuppfattning om att tjänstepension och direktpension inte hör ihop, så är inte fallet. Om du är egenföretagare som äger ett aktiebolag kan direktpension och tjänstepension vara en utmärkt kombination.

Till att börja med är det viktigt att reda ut skillnaden mellan tjänstepension och direktpension.

Skillnaden mellan tjänstepension och direktpension

Tjänstepensionen utgör vanligtvis den största delen av pensionen, för både anställda såväl som egenföretagare. Ditt företag har en pensionslösning upphandlad mot ett pensionsbolag eller kollektivavtalad som gör att en del av din inkomst sätts av till pensionen.

Skillnaden mellan tjänstepension och direktpension är att den senare fungerar som en typ av pension direkt mellan företaget och en anställd. Ditt företag upprättar en pensionsutfästelse till en anställd i företaget, exempelvis dig själv. Utfästelsen fungerar som ett avtal där företaget säkerställer avsättning till direktpensionen. Detta eftersom utbetalning av direktpensionen sker via företaget istället för ett pensionsbolag. Företaget tecknar sedan en kapitalförsäkring dit pengar till pensionen sätts av.

Kapitalförsäkringen ägs av företaget men via en pantsättning till den anställde får denne själv välja hur pensionen ska placeras.

Direktpension för egenföretagare

För egenföretagare har direktpension sina fördelar. Du bestämmer själv hur avtalet ska utformas och fortlöpa samtidigt som det är du som tar del av pensionssparandet.

Vid utbetalning av direktpension vill du kanske riva utfästelsen och återköpa kapitalförsäkringen. Då besparingarna inte längre är låsta till dig kan du använda dessa till att fylla på bolagets kassa igen. Därefter kan du nyttja upparbetat utdelningsutrymme för att ta ut pengarna som utdelning istället för inkomst. Detta är en vanlig lösning och i många fall ”anledningen” till att skaffa en direktpension som företagare. Tyvärr är det inte helt problemfritt.

Direktpension för flera delägare

Är ni flera delägare i aktiebolaget och har direktpension blir det genast komplicerat. Eftersom varje person själv får välja hur sin direktpension ska placeras kommer ni inte få samma slutbelopp i sparpengar. Detta gör att en utdelning, som ska fördelas över antal aktier, blir komplicerad. Vid utdelning av medel från återköpta kapitalförsäkringar med rivna direktpensionsutfästelser på 1 miljon kronor är sannolikheten nästintill obefintlig att den som äger 70% av aktierna har sparat ihop exakt 700 000 kronor.

Att direktpensionen ser annorlunda ut för samtliga delägare kommer därmed resultera i en situation där bolaget står i skuld till den ena eller andra parten. Detta går att lösa med hjälp av komplex skatteplanering, men viktigt att komma ihåg är att dessa åtgärder kostar pengar. Att exempelvis anlita en konsult och bilda nya bolag kommer dra pengar av det hopsparade beloppet, vilket indirekt resulterar i en mindre utbetalning av direktpensionen.

Direktpension för aktiebolag med flera delägare kan därför vara både komplicerat och kostsamt, vilket gör tjänstepension till en extra viktig del av pensionssparandet.

Direktpension eller tjänstepension?

Det är viktigt att komma ihåg att direktpension även för egenföretagare uppnår sin fulla potential i kombination med tjänstepension. När du betalar in pengar till direktpensionen finns ingen möjlighet att göra skattemässigt avdrag. Avsättning till tjänstepension, däremot, är avdragsgill upp till 35% av lönen, vilket möjliggör ett stort ingående kapital i försäkringen.

Tjänstepension medför ofta viktiga försäkringar

En direktpension saknar även andra viktiga förmåner som finns i ett avtal för tjänstepension. Med enbart direktpension får ditt aktiebolag inte tillgång till riskförsäkringar. Dessa är en viktig del i att som företagare uppnå en ekonomisk trygghet, då de kan innebära fortsatt inkomst vid exempelvis sjukskrivning. Med direktpension kan riskförsäkringarna köpas separat, men då till högre kostnad. Du kan enkelt kolla upp avgifterna för tjänstepension för att se vad du betalar för och hur mycket.

Tjänstepension hållbart i längden

En av de stora fördelarna med tjänstepension kontra direktpension är att den förstnämnda är ditt personliga sparkapital. Det du sparat ihop är separerat från bolagets tillgångar, vilket gör att din pension ligger tryggt även om ditt företag genomgår förändringar. Med tjänstepension förvaltas dina pengar säkert i traditionell försäkring eller fonder, som ger din pension möjlighet att växa. Här kan du jämföra avgifter för fonderna.

Tjänstepension och direktpension – starkast tillsammans

För egenföretagare som äger ett aktiebolag kan alltså direktpension vara ett bra alternativ för pensionssparandet, men det bör alltid kompletteras med tjänstepension. Detta möjliggör ett större sparande samtidigt som du kan känna dig trygg och säker med din pension. Att du som egenföretagare har direktpension innebär därför inte att du inte kan eller behöver ha tjänstepension - de båda är starkast tillsammans.

Vill du veta mer om hur du som företagare får ut det mesta av din pension? Ladda ner våra 5 tips!

5 sätt att maximera pensionen som företagare

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees