Kunskapsbanken

  • Kunskapsbanken
  • En attraktiv arbetsplats erbjuder tjänstepension oberoende av kollektivavtal

En attraktiv arbetsplats erbjuder tjänstepension oberoende av kollektivavtal

Skriven av Pensure
Uppdaterad 18 maj 2021

Tjänstepension är en viktig del i en trygg och säker framtid. Av denna anledning värderas en bra pensionslösning högt av många anställda. Pensionssparande med och utan kollektivavtal kan se ut på flertalet olika sätt, men oavsett om företaget omfattas av kollektivavtal kan tjänstepension med förmånliga villkor vara ett effektivt sätt att utvinna en konkurrensfördel.

Tjänstepension är ett viktigt inslag i ett arbetsliv. Pensionen ger den anställde trygghet både nu och i framtiden. En så stor pension som möjligt i kombination med trygga försäkringar värderas högt av de flesta anställda. Många anställda anser den allmänna pensionen inte vara en tillräcklig framtida lön och efterfrågar därmed ett komplement. Därför fästs stor vikt vid företagets tjänstepension – oavsett kollektivavtal eller inte.

Tjänstepension och kollektivavtal

Att erbjuda tjänstepension som företag är dock inget måste. Det hela beror på om företaget omfattas av kollektivavtal eller inte.

Tjänstepension med kollektivavtal

Företag som omfattas av kollektivavtal är skyldiga att erbjuda tjänstepension. Dessa pensionsavtal kallas för avtalspension och kommer med vissa krav för hur det ska utformas. För tjänstepension enligt kollektivavtal finns olika lösningar, men innehåller samma grundkrav för hur mycket och vilken del av inkomsten som ska sättas av till pension.

Tjänstepension utan kollektivavtal

Det råder en vanlig missuppfattning om att företag utan kollektivavtal inte erbjuder tjänstepension, så är inte fallet. För företag utan kollektivavtal är tjänstepension valfritt. Företag som väljer att erbjuda tjänstepension utan kollektivavtal får själva utforma pensionsavtalet direkt mot ett pensionsbolag. Genom att själva bestämma hur mycket som ska sättas av till pensionen, vilken inkomst som ska vara pensionsgrundande och vilka försäkringar som ska ingå finns möjlighet till avtal som passar både företaget och de anställda.

Tjänstepension oberoende av kollektivavtal – en konkurrensfördel

Trots att det inte finns något krav på tjänstepension utan kollektivavtal är detta något som många företag erbjuder sina anställda. Detta för att göra sig till en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Enligt statistik från Pensionsmyndigheten har cirka 9 av 10 anställda tjänstepension, trots att kollektivavtal inte alltid finns på plats.

Arbetsgivaren har stor möjlighet att välja vem man vill anställa, något som även gäller i motsatt riktning. När en kandidat ska välja arbetsgivare utvärderar denne villkoren hos de olika alternativen. Många lägger stort fokus vid anställningsvillkor så som lön, arbetstider och kollegor, men även vid tjänstepension.

Undersökningar visar att tjänstepension är en av de faktorer som värderas högst av de anställda. En av fyra svenskar uppger sig vara villiga att byta jobb för att få mer fördelaktiga pensionsförmåner. Detta innebär att företag som erbjuder fördelaktig tjänstepension oberoende av kollektivavtal har stora konkurrensfördelar både vad gäller rekrytering av personal och att behålla företagets befintliga kompetens.

En uppskattad tjänstepension avgörs inte av kollektivavtal

Att erbjuda tjänstepension, oberoende av kollektivavtal, genererar inte automatiskt nöjda anställda. Det är viktigt att arbetsgivaren sätter sig in i pensionsfrågan för att förstå vad företagets anställda eftersöker i sin tjänstepension. Det är även viktigt att arbetsgivaren tydligt förmedlar till de anställda vilka förmåner som ingår i pensionsavtalet.

Avgifter för tjänstepension

Det är viktigt att företaget har en välanpassad lösning för tjänstepension oavsett om man har kollektivavtal eller inte. Har man kollektivavtal är tjänstepension ofta tydligt gällande vilka avgifter som medförs och vilka förmåner som tillkommer. Vid tjänstepension utan kollektivavtal ges fler valmöjligheter, men behöver inte vara mer komplicerat. När avtalet ska utformas är det viktigt att hålla koll på avgifter för tjänstepension, för att ge de anställda bra och kostnadseffektiva villkor.

De olika avgifterna för tjänstepension består ofta i försäkringsavgifter och fondavgifter. Fonderna är en viktig del i pensionssparandet eftersom det är där pensionen får möjlighet att växa. Av denna anledning bör du som arbetsgivare alltid jämföra avgifter för fonderna för olika tjänstepensioner.

Tjänstepension och riskförsäkringar

Utöver själva pensionsförsäkringen är även riskförsäkringar en viktig del i företagets tjänstepension och något som många anställda efterfrågar. Även dessa skiljer sig åt beroende på om företaget har tjänstepension med eller utan kollektivavtal. Vid tjänstepension med kollektivavtal ingår riskförsäkringarna i avtalet, men vid tjänstepension utan kollektivavtal väljer företaget själva vad som ska inkluderas.

Ge företaget möjlighet att växa

För att företaget ska kunna bibehålla sina styrkor och växa ytterligare är det viktigt att man har nöjda anställda. Det är därför en stor fördel att möta de anställdas önskemål gällande tjänstepension. Oavsett om man omfattas av kollektivavtal kan tjänstepension vara ett konstandseffektivt sätt att placera sig högt upp på marknaden och därav något som bör vara högt prioriterat.

Vill du veta mer om hur ett fördelaktigt pensionssparande kan gynna ditt företag? Här kan du läsa om vilka fördelar bokföringsföretaget Bokio upplever efter att ha bytt till en pensionslösning hos Pensure.

Varför valde Bokio att byta till Pensure och vilken nytta medförde det?

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees