Kunskapsbanken

Pensionsspara smart i hållbara fonder

Skriven av Pensure
Uppdaterad 28 maj 2021
Var med och förbättra framtiden genom att investera i hållbara fonder.

I dagens samhälle ställs allt högre krav på hållbarhet, något som vi på Pensure välkomnar. Att pensionsspara kan nämligen vara en stor miljöbov om man inte gör hållbara investeringar. Genom att spara i hållbara fonder ges din pension möjlighet att växa, samtidigt som du är med och förbättrar framtiden. Hos Pensure är det lätt att spara hållbart i någon av våra uteslutande hållbara fonder.

Över allt i vardagen har det blivit allt mer självklart att genomföra handlingar med hållbarheten i åtanke. Vi sopsorterar, vi handlar ekologiska varor och vi tar cykeln när vi kan. Ett stort fokus i dagens samhälle ligger på att få företagen att även dem bidra till klimatmålen – det är här du kan påverka genom att spara hållbart.

Vikten av att spara hållbart

Hållbarhet är ett brett begrepp som inkluderar miljö, sociala aspekter så väl som ekonomiska. Vi på Pensure upplever dessa faktorer vara viktiga i all form av verksamhet och ställer därför höga krav på att göra vår pensionslösning så hållbar som möjligt. En del i detta arbete är ett stort fokus på hållbara investeringar.

Spara i hållbara fonder

När du sparar i tjänstepension kan du själv välja hur och var du vill placera stora mängder av ditt kapital. Vid pensionssparande i fonder finns goda möjligheter till att spara hållbart. När du väljer fonder att investera i bör du dels jämföra fondavgifterna, men du bör även ta en närmre titt på vilka bolag som faktiskt investeras i.

När du sparar din tjänstepension i fonder finns ett antal företag som dina pengar investeras i. Vilka företag som investeras i beror på vilken fond du väljer. Att spara hållbart och hållbara investeringar grundar sig i att endast pensionsspara i fonder som investerar i företag som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Enligt lagstiftning från EU delas fonder upp i tre olika kategorier:

  • Fonder som har hållbarhet som mål
  • Fonder som främjar hållbarhetsfaktorer men inte har det som mål
  • Övriga

Genom att välja fonder som tillhör den första eller andra kategorin kan du vara säker på att du investerar i hållbara fonder som bidrar till ett bättre samhälle. De fonder som väljs bort kommer i sin tur behöva ställa högre krav på sitt tänk kring hållbarhet. Detta kommer i slutändan resultera i att företag med osunda värderingar, eller en på annat sätt icke hållbar verksamhet, exkluderas.

Kvar blir de företag som bidrar till hållbara fonder. Dessa fonder har stort fokus på en positiv samhällsutveckling, men också på att ge dina pengar möjlighet att växa.

Lönsamma och hållbara investeringar

Att göra hållbara investeringar innebär inte att din pension kommer påverkas negativt, rapporter tyder snarare på motsatsen. Genom att pensionsspara hållbart kan ditt sparande därav få en positiv utveckling ur flertalet aspekter. Att spara hållbart kan generera hög avkastning för en trygg framtid samtidigt som du är med och minskar de klimatpåverkande utsläppen samt förbättrar människors arbetsvillkor.

Att pensionsspara i hållbara fonder kan göra stor skillnad, och det bästa är att det inte kräver någon större ansträngning från dig som pensionssparare. Det enda du behöver göra är att välja fonder som kombinerar dina preferenser gällande risknivå och ett fokus på hållbarhet.

Så påverkas klimatet av hållbara fonder

Klimatet är en av de stora frågorna i dagens samhälle. Flyget och bilen är två av de som oftast pekas ut som de största bovarna, samtidigt som många inte har hållbarhet i åtanke när de jämför alternativen för tjänstepension. Eftersom en stor majoritet av befolkningen väljer att spara i fonder utgör detta en stor del av dagens klimatpåverkan. Att pensionsspara i hållbara fonder kan till och med ha en större effekt än att minska flygandet.

Att spara hållbart och placera sin tjänstepension i hållbara fonder är därför en stor och viktig del i att nå de uppsatta klimatmålen och att skapa en hållbar framtid.

Pensionsspara hållbart med Pensure

Hos Pensure kan du enkelt pensionsspara med gott samvete. Genom vår samarbetspartner SPP låter vi dina pengar växa uteslutande i hållbara fonder där investeringar görs med framtiden i åtanke. För att säkerställa hållbart sparande handplockas bolag som bidrar till ett förbättrat samhälle till fonderna. Samtidigt genomförs noggranna analyser för att identifiera och välja bort bolag som på något sätt bryter mot mänskliga rättigheter och internationella normer.

Detta gör att du aldrig behöver oroa dig för att ditt pensionssparande är med och göder verksamheter som har en negativ inverkan på samhället och som du inte står bakom. Med hållbara investeringar kan du istället se dina pengar växa i fonder som arbetar för att du ska kunna ta del av en stor pension i en hållbar framtid.

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees