Kunskapsbanken

  • Kunskapsbanken
  • Anställa utländsk medborgare utanför EU – det här ska du tänka på

Anställa utländsk medborgare utanför EU – det här ska du tänka på

Skriven av Pensure
Uppdaterad 17 juni 2021
Att anställa en utländsk medborgare innebär ett ansvar för dig som arbetsgivare.

Pensionen är en viktig del för en trygg och säker framtid. Men vad gäller när du ska anställa en utländsk medborgare från ett land utanför EU/EES? Här har du som företagare ett stort ansvar. När du väljer att anställa en utländsk medborgare behöver du se till att arbetstillstånd finns på plats. Detta gör att en person med medborgarskap utanför EU som jobbar i Sverige har rätt till allmän pension liksom tjänstepension.

För att anställningen ska bli positiv för båda parter finns en rad faktorer för dig som arbetsgivare att ha i åtanke.

Regler för arbetstillstånd i Sverige

När du ska anställda en utländsk medborgare har du som arbetsgivare ett stort ansvar. Om personen i fråga är medborgare i ett land utanför EU/EES finns särskilda regler vid anställning av personal.

För att en person med medborgarskap utanför EU/EES ska få jobba i Sverige krävs i de flesta fall ett arbetstillstånd. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att kontrollera att arbetstillstånd i Sverige finns på plats. Personen behöver inte ansöka om arbetstillstånd om denne uppfyller någon av följande punkter:

  • Personen har permanent uppehållstillstånd
  • Personen har uppehållstillstånd för att studera på högskola
  • Personen har beviljats särskilt uppehållstillstånd för forskning
  • Personen är undantagen från kravet på arbetstillstånd i och med asylsökande

När du säkerställt att dessa krav för att anställa utländsk medborgare är uppfyllda, eller att ett arbetstillstånd redan finns på plats, behöver du rapportera anställningen till Skatteverket. Enligt underrättelselagen behöver du meddela Skatteverket oavsett om personen har uppehållstillstånd i Sverige eller inte och om anställningen ska pågå kortare eller längre tid.

Tjänsten måste vara annonserad

Viktigt att komma ihåg innan du väljer att anställa utländsk medborgare från ett land utanför EU är att tjänsten måste ha varit annonserad i minst 10 dagar. Detta för att även svenska och EU-medborgare ska ges möjlighet att söka tjänsten.

Anställa utländsk medborgare – hur fungerar pension?

När en person från ett land utanför EU kommer för att jobba i Sverige kan du som arbetsgivare behöva assistera i den stora omställningen. Det är därför fördelaktigt om du kan bistå med hjälp vad gäller kontakt med viktiga delar som Försäkringskassan, bank och försäkringsbolag.

Att omfattas av pension är viktigt för alla anställda. Rätt pension ger en trygghet både nu och i framtiden. Vid anställning av utländsk medborgare finns vissa regler för att denne ska omfattas av pension.

Allmän pension för anställd utan EU-medborgarskap

Den allmänna pensionen gäller den som jobbat i Sverige och grundas på skatteinbetalningar. För en anställd med medborgarskap utanför EU som jobbar i Sverige beror beskattningen på hur länge denne ska vistas i landet.

Om den anställde utan EU-medborgarskap ska vistas i Sverige kortare tid än sex månader finns två alternativ för beskattning: särskild inkomst för bosatta utomlands (SINK) eller enligt svensk inkomstskattlag. Den stora skillnaden mellan dessa alternativ är att SINK innebär en skatt om 25% som dras av bruttolönen.

Om du ska anställa en utländsk medborgare som ska vistas i Sverige längre än sex månader gäller vanliga beskattningsregler. Om vistelsen är längre än ett år ska personen normalt folkbokföras i Sverige och omfattas därför även i dessa fall av inkomstskattlag.

För den som antas få låg inkomstgrundad pension finns även garantipensionen som ett grundskydd i den svenska allmänna pensionen. För att få tillgång till denna krävs dock att den anställde bott i Sverige i minst tre år. Garantipensionen kan alltså inte tillräknas en anställd utan medborgarskap i EU som jobbar i Sverige under en kortare period.

Tjänstepension för anställd utan EU-medborgarskap

För att en person med medborgarskap utanför EU ska beviljas arbetstillstånd och därmed få jobba i Sverige krävs att du som arbetsgivare har för avsikt att teckna tjänstepension för denne. Om ditt företag omfattas av tjänstepension gäller denna även för anställda med medborgarskap utanför EU.

När du väljer att anställa en utländsk medborgare kan avsättning till tjänstepension påbörjas så fort ett arbetstillstånd finns på plats. Här är det viktigt att ha pensionens grundregel i åtanke: ju tidigare man sätter av till pension, desto högre kan tjänstepensionens avkastning bli.

Tjänstepension – viktigt för tryggheten

För att anställda en utländsk medborgare krävs även att du som arbetsgivare har för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring och trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Riskförsäkringar som skyddar den anställde är en stor och viktig del av ett avtal för tjänstepension. Den som inkluderar försäkringarna i sitt pensionsavtal medförs både ett tryggare arbetsliv och privatliv.

Pensionssparande – grunden till en trygg framtid

Denna artikel visar på att du som arbetsgivare har ett stort ansvar för att göra arbetslivet tryggt för en anställd utan EU-medborgarskap. En trygg och säker framtid börjar med ett smart pensionssparande. Här kan du läsa mer om hur du maximerar dina anställdas pension.

Så maximerar du dina anställdas pension

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees