Kunskapsbanken

  • Kunskapsbanken
  • Starta företag i Sverige som utländsk medborgare – hur fungerar pensionssparandet?

Starta företag i Sverige som utländsk medborgare – hur fungerar pensionssparandet?

Skriven av Pensure
Uppdaterad 14 juli 2021
Pensionssparandet är viktigt när du ska starta företag i Sverige som utländsk medborgare.

Funderar du på att starta företag i Sverige? Att starta bolag är en spännande process med mycket att tänka på. För att starta företag i Sverige som medborgare utanför EU/EES krävs att du har uppehållstillstånd och svenskt person-/samordningsnummer. Utan dessa kan du heller inte ta del av din pension, som är en viktig del i ett tryggt företagande.

Starta företag i Sverige som medborgare utanför EU/EES

För dig som vill starta företag i Sverige är det viktigt att komma ihåg att tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på om du har medborgarskap inom eller utanför EU/EES. Är du nordisk medborgare eller i annat land inom EU/ESS är processen inte helt olik hur den ser ut för svenska medborgare. I dessa fall har du till exempel rätt att starta och driva företag i Sverige en viss tid utan att ansöka om uppehållstillstånd, samtidigt som du kan ha rätt till svensk pension.

Är du däremot medborgare i ett land utanför EU/ESS gäller andra regler för att starta företag i Sverige. För att du som utländsk medborgare som driver eller vill starta företag i Sverige ska ha rätt till svensk pension krävs dels ett uppehållstillstånd och dels ett svenskt person-/samordningsnummer.

Uppehållstillstånd för att starta företag i Sverige

Om du ska starta företag i Sverige som utländsk medborgare behöver du ansöka om ett uppehållstillstånd, förutsatt att du ska bo och jobba i Sverige i över tre månader. Detta gäller även om du ska gå in som delägare i ett svenskt företag.

För att beviljas uppehållstillstånd i samband med att starta företag i Sverige som utländsk medborgare krävs att du:

  • Visar på god branscherfarenhet och tidigare erfarenhet av att driva företag
  • Visar på viss kunskap i svenska eller engelska
  • Styrker att du har det övergripande ansvaret för företaget
  • Visar att företagets varor/tjänster ska produceras och/eller säljas i Sverige
  • Visar på tillräcklig ekonomisk förmåga
  • Presenterar ett trovärdigt underlag till budget
  • Visar på ett kundnätverk i Sverige

Personnummer/samordningsnummer

Den som är folkbokförd i Sverige tilldelas ett svenskt personnummer. Är du inte folkbordförd i Sverige, och därmed saknar svenskt personnummer, kan du istället få ett samordningsnummer. Detta nummer ska tilldelas samtliga som bor i Sverige i som längst sex månader utan att vara folkbokförd.

För att starta företag i Sverige som utländsk medborgare krävs att du har antingen personnummer eller samordningsnummer. Utan något av dessa kan du heller inte ta del av den allmänna pensionen.

Starta företag i Sverige – hur fungerar pension?

Som företagare ansvarar du själv över din pension. För ett tryggt företagande är det viktigt att du, utöver det egna pensionssparandet, tar del av både den allmänna pensionen och tjänstepension.

Allmän pension för personer med utländskt medborgarskap

Den som arbetar och betalar skatt i Sverige tar del av den allmänna pensionen. Den allmänna pensionen omfattar även dig som driver eller ska starta företag i Sverige som utländsk medborgare.

Denna del av pensionen baseras på dina skatteinbetalningar. För den som är anställd dras skatt av lönen per automatik. För dig som företagare är det inte alltid lika enkelt.

Den allmänna pensionen utgör en stor del av den totala slutgiltiga pensionen. Det är därför viktigt att du alltid tar ut en marknadsmässig lön. På så sätt kan din skatteinbetalning motsvara en anställds, vilket gynnar din allmänna pension.

Tjänstepension för personer med utländskt medborgarskap

I de allra flesta fall är den allmänna pensionen inte tillräcklig för en trygg framtid, vilket gör att ditt sparande bör kompletteras med tjänstepension. En utländsk medborgare som startar företag i Sverige har beviljats arbets- och uppehållstillstånd, och har därmed rätt att ta del av tjänstepension. Även tjänstepension är något de flesta anställda har tillgång till, men som företagare själva måste ansvara för.

När du ska teckna ett avtal för tjänstepension finns en rad parametrar att ha i åtanke. Du som startar ett företag utan kollektivavtal kan utforma pensionsavtalet direkt mot en pensionsleverantör. Detta gör att villkoren i ditt pensionsavtal kan skräddarsys efter just din situation, exempelvis om du har anställda eller är egenföretagare.

Olika tjänstepensioner medför olika avgifter. Försäkringsavgifter, till exempel, påverkar hur stor din slutgiltiga pension blir. När du väljer tjänstepension är det därför en god idé att jämföra avkastningen för olika tjänstepensioner.

En annan avgift som kan äta pengar av din pension är så kallade fondavgifter. Dessa tas ut för de fonder du väljer att placera ditt kapital i. Att se över fondavgifterna är därför, även det, en viktig del i ditt pensionssparande.

Pensionstips för företagare

För att du som företagare ska få ut det mesta av din pension är det viktigt att maximera samtliga tre delar av den. Vi på Pensure har sammanställt våra 5 bästa tips för vad du som företagare bör tänka på i ditt pensionssparande.

5 sätt att maximera pensionen som företagare

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees