Kunskapsbanken

  • Kunskapsbanken
  • Försäkringsskydd och försäkring för anställda – ett viktigt inslag i din tjänstepension

Försäkringsskydd och försäkring för anställda – ett viktigt inslag i din tjänstepension

Skriven av Pensure
Uppdaterad 14 juni 2021
Försäkring för anställda och dig är en viktig del av tjänstepensionen.

Visste du att din tjänstepension består av mer än ditt pensionssparande? För ekonomisk trygghet även vid sjukdom eller olycksfall är rätt försäkringsskydd en viktig del i ditt pensionssparande. Försäkringar för anställda och dig kallas riskförsäkringar och består vanligtvis i fyra tilläggsförsäkringar: livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och premiebefrielse.

I de flesta fall går det inte att förutse en olycka. Som företagare och anställd finns många livssituationer man kan råka ut för och som kan resultera i svåra ekonomiska konsekvenser. Försäkringar för de anställda och dig ger er ett tryggt försäkringsskydd om olyckan skulle vara framme.

När man pratar om tjänstepension tänker de flesta på pensionssparande, men ett fördelaktigt avtal för tjänstepension innefattar mycket mer än så. Att inkludera viktiga tilläggsförsäkringar i din pensionslösning är ett sätt att uppnå ekonomisk trygghet.

Vilka försäkringar bör man ha?

Om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal är försäkringar för de anställda inkluderade. Dessa kallas för avtalsförsäkringar och kan ge ekonomisk trygghet vid olika livssituationer. Om arbetsplatsen inte omfattas av kollektivavtal är försäkringar för de anställda inget krav, utan något man själv får välja till. Genom att jämföra kostnader för olika tjänstepensioner kan du enkelt se vad försäkringarna kostar företaget.

Vad gäller ett tryggt försäkringsskydd finns flertalet tilläggsförsäkringar. De vanligaste att inkludera i en tjänstepension består dock av fyra olika.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är en tilläggsförsäkring som också kan gå under namnet inkomstförsäkring. Detta eftersom den garanterar ekonomisk trygghet även om du blir sjuk.

Denna försäkring för de anställda och dig aktiveras vid långvarig sjukskrivning. De första 14 dagarna du är sjukskriven ges inte ersättning från din sjukförsäkring. Under denna period betalas sjuklön av din arbetsgivare. Därefter får du ersättning från Försäkringskassan som motsvarar 80% av lönen. Dock har Försäkringskassan ett tak på cirka 24 000 kr, vilket gör att den med högre lön får ett stort glapp i sin inkomst.

Av denna anledning är sjukförsäkring viktigt för anställda och dig. Ersättning från sjukförsäkring ges efter 90 dagars frånvaro på grund av sjukdom och kompletterar Försäkringskassans ersättning. Med en sjukförsäkring kan du fokusera på att återhämta dig utan att behöva oroa dig över din inkomst.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger ett försäkringsskydd till den som råkar ut för en skada i samband med olycka. Denna tilläggsförsäkring gäller exempelvis om en olycka gör att du behöver vård och kan då täcka kostnaderna för detta. För företaget finns också möjlighet att teckna en gruppolycksfallsförsäkring.

Livförsäkring

Livförsäkring är något de flesta hört talas om, men vad är egentligen livförsäkring? Livförsäkring är en personförsäkring som finns till för att ge din familj en ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Förmånstagare för denna tilläggsförsäkring är i första hand din make/maka eller sambo, men kan även vara dina barn. Om en livförsäkring skulle behöva aktiveras består ersättningen av ett engångsbelopp som betalas ut till de som står skrivna som förmånstagare.

Detta är en tilläggsförsäkring som inte innebär något sparande utan enbart fungerar som en ekonomisk trygghet för de efterlevande.

När du ska teckna livförsäkring väljer du själv ett belopp som passar din situation. För att få ansökan om denna tilläggsförsäkring godkänd krävs ofta en hälsodeklaration.

Premiebefrielse

En premiebefrielse, eller en premiebefrielseförsäkring, är en försäkring för de anställda och dig som företagare. En premiebefrielse är en viktig del av ditt pensionssparande. Om denna tilläggsförsäkring är en del av ert försäkringsskydd innebär det att en anställd som är sjukskriven fortsatt får sin tjänstepension påfylld. Detta utan att du som arbetsgivare behöver stå för kostnaden.

Vad är återbetalningsskydd?

I sitt försäkringsskydd kan man även välja att inkludera ett återbetalningsskydd. Detta är en försäkring för de anställda och dig som påverkar hur fördelningen sker av det belopp en individ har kvar vid sitt dödsfall. Om du väljer att inkludera återbetalningsskydd i din tjänstepension innebär det att det kvarvarande beloppet delas ut till dina förmånstagare.

Om du väljer att inte inkludera denna försäkring i ditt försäkringsskydd fördelas istället kapitalet mellan övriga pensionssparare inom kollektivet.

Att välja till ett återbetalningsskydd i din tjänstepension är kostnadsfritt. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att den som tecknar detta försäkringsskydd inte får ta del av kapital som fördelas om någon utan återbetalningsskydd avlider.

Rabatterade försäkringar för de anställda och dig

Vi på Pensure anser ett starkt försäkringsskydd vara en viktig del av tjänstepensionen. Via våra försäkringspartners får du hos oss tillgång till rabatterat pris på sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring såväl som premiebefrielse.

Rätt försäkringar för de anställda och dig innebär en större ekonomisk trygghet. Just tryggheten var en av anledningarna till att TechFactory valde Pensure för sin pensionslösning. Här kan du läsa mer om vilka fördelar som medfördes till företaget.

Tidsbesparing och trygghet – därför valde TechFactory Pensure

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees