Kunskapsbanken

  • Kunskapsbanken
  • Pensionsspara smart utan kollektivavtal – här är tipsen

Pensionsspara smart utan kollektivavtal – här är tipsen

Skriven av
Uppdaterad 9 juni 2021
Både tjänstepension och privat sparande är viktigt när du ska pensionsspara smart utan kollektivavtal.

Att inte omfattas av kollektivavtal behöver inte medföra negativa konsekvenser för din pension. För att pensionsspara smart utan kollektivavtal finns mängder av tips. Maximera din pension genom att pensionsspara både i tjänstepension och privat, samtidigt som du ser till att ditt pensionssparande kommer till så låga avgifter som möjligt.

Att pensionsspara smart är en viktig del av din framtid. Ju bättre koll du har, desto högre framtida inkomst kan du få. Vad gäller pensionssparande finns ingen mall som passar samtliga – hur du ska gå till väga beror på flertalet faktorer. Hur du som företagare kan pensionsspara smart beror bland annat på vilken inkomst du har och huruvida du omfattas av kollektivavtal eller inte.

Pensionsspara utan kollektivavtal – så fungerar tjänstepension

För den som omfattas av kollektivavtal är tjänstepension en garanti. Bland småföretagare är det dock långt ifrån alla som har kollektivavtal. Att pensionsspara smart utan kollektivavtal är dock ingen omöjlighet. Skillnaden märks främst av i tjänstepensionen och består i att det inte finns några tydliga krav när du ska pensionsspara utan kollektivavtal.

Om kollektivavtal finns att tillgå sätts normalt 4,5% av lönen av till tjänstepension. För den som pensionssparar utan kollektivavtal är avsättningen inte reglerad, utan beror på hur du förhandlat fram avtalet mot pensionsbolaget.

Viktigt att tänka på när du pensionssparar utan kollektivavtal

För att pensionsspara smart utan kollektivavtal finns flertalet viktiga tips, både gällande att pensionsspara privat och i tjänstepension. Några av de viktigaste tipsen rör ditt val av tjänstepension. För de flesta svenskar utgör tjänstepensionen den näst största delen av den slutgiltiga pensionen, vilket gör det viktigt att hålla koll på hur den påverkar ditt pensionssparande.

Pensionsspara till låga avgifter

En av grundreglerna för att pensionsspara smart utan kollektivavtal är att göra det till så låga avgifter som möjligt. Avgifterna för tjänstepension skiljer sig åt från avtal till avtal. I vissa fall kan skillnaden vara mindre och i andra fall större. Även om skillnaden mellan de olika tjänstepensionernas avgifter är mindre är det viktigt att hålla koll, detta då små avgifter har stor påverkan om man ska pensionsspara under lång tid.

Ta hjälp av rådgivare – tänk på provisioner

När du står i begrepp att välja tjänstepension kan du ta hjälp av en rådgivare. Detta kan vara extra fördelaktigt för pensionssparande utan kollektivavtal då ramarna är mer lösa i kanten än vid kollektivavtalad pension. I dessa fall är det dock viktigt att vara medveten om hur rådgivaren tar betalt.

Vissa rådgivare tar betalt via provision och belägger därmed pensionsförsäkringarna med dolda, onödiga avgifter som kan äta av ditt pensionssparande. För att pensionsspara till låga avgifter är det därför en fördel om rådgivaren tar betalt via en fast engångssumma.

Pensionsspara smart i fonder

Att placera din tjänstepension är en viktig del i att pensionsspara smart. Ditt pensionssparande kan placeras i fonder via traditionell förvaltning eller fondförvaltning. För att pensionsspara smart finns här inget rätt eller fel – vilken förvaltningsform du väljer bör bland annat bero på önskad risknivå.

Även vid pensionssparande i fonder är låga avgifter en viktig del. När du pensionssparar i fonder tas en avgift ut. Är denna avgift för hög riskerar ditt sparande att bli ineffektivt. För att utesluta denna risk är det alltid en fördel att jämföra avgifterna för fonder.

Pensionsspara privat utan kollektivavtal

Även om tjänstepension utgör en stor del av pensionen är detta inte det enda sättet att pensionsspara smart utan kollektivavtal. Att pensionsspara via företaget i form av tjänstepension kan fördelaktigt kompletteras genom att pensionsspara privat oavsett hur ditt avtal för tjänstepension är utformat.

Hur mycket du ska pensionsspara privat beror på när du vill gå i pension, hur ditt övriga pensionssparande ser ut samt din inkomst. Det är därför svårt att säga en rekommenderad exakt procent av lönen att sätta av, istället består vårt tips i att pensionsspara så mycket din ekonomi klarar av utan att göra några större uppoffringar.

När du kommit fram till hur mycket du vill pensionsspara privat är det dags att bestämma tillvägagångssätt. Ett av de vanligaste alternativen, som också är effektivt, är att pensionsspara privat via ett investeringssparkonto (ISK). Detta gör att du kan pensionsspara smart i fonder eller aktier som ger dina pengar möjlighet att växa.

Viktigt att komma ihåg är dock att pensionsspara privat inte bör ersätta pensionssparande via tjänstepension, utan snarare ses som ett komplement.

Pensionsspara smart utan kollektivavtal med Pensure

Vi på Pensure vet att det kan vara svårt för mindre företag utan kollektivavtal att hitta en lukrativ lösning för tjänstepension. Därför har vi utformat vår pensionslösning för att ge bästa möjliga förutsättningar för de mindre företagen. Här kan du läsa mer om hur vi tar hand om och låter din framtida inkomst växa.

Pensure – ett modernt alternativ i den fyrkantiga pensionsdjungeln!

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees