Kunskapsbanken

  • Kunskapsbanken
  • Hållbara investeringar av pensionen – större klimatpåverkan än flygresor

Hållbara investeringar av pensionen – större klimatpåverkan än flygresor

Skriven av Pensure
Uppdaterad 3 juni 2021
Hållbara investeringar i miljövänliga fonder möjliggör en växande framtid.

Att placera sin pension kommer med flertalet valmöjligheter. Du bör alltid funder över faktorer som risknivå och avgifter, men även hållbara investeringar bör vara en prioritet. Genom att placera din pension i miljövänliga fonder kan din framtida inkomst bana väg för ett hållbart samhälle – samtidigt som den ges möjlighet att växa.

Klimatfrågan har under de senaste åren fått allt större utrymme. I takt med denna utveckling har hållbara investeringar fått ett brett genomslag. I dag uppger 9 av 10 anställda att de tycker att möjligheten till hållbara investeringar i fonder är en viktig aspekt i sitt pensionssparande, enligt en undersökning från SPP Pension.

Denna utveckling är varmt välkommen. Hållbara investeringar har nämligen en större påverkan än många tror. Att placera sin pension i miljövänliga fonder kan ge större effekt än att exempelvis minska flygandet eller att helt och hållet utesluta kött ur sina måltider.

Hur gör man hållbara investeringar?

Pension är något som berör en absolut majoritet av befolkningen, vilket gör att pensionssparande har möjlighet att påverka samhället. Hållbara investeringar i fonder är av denna anledning ett stort steg på vägen mot ett hållbart samhälle.

För att pensionen ska växa kan du placera din tjänstepension i traditionell försäkring eller fondförsäkring. Det som skiljer de två åt är i huvudsak om ditt pensionsbolag eller du själv har ansvar över hur dina pengar placeras. Det är i hur du placerar din tjänstepension som du har stor möjlighet att göra hållbara investeringar.

Vid fondsparande placeras dina pengar i flertalet bolag, vilket sprider ut risken. Bolagen i fonderna är utvalda för att dina pengar ska ges möjlighet att växa. Minst lika viktigt är att bolagen väljs utifrån hur de sköter sin verksamhet.

Vad är miljövänliga fonder?

Miljövänliga fonder avser de fonder där din pension investeras i bolag som i sin verksamhet strävar efter att uppnå ett hållbart samhälle. För ett hållbart samhälle finns flertalet parametrar. Vad gäller miljövänliga fonder bedöms bolagen i huvudsak på hur de stöttar FN:s globala hållbarhetsmål. Miljöfonder fokuserar primärt på de klimatmässiga kriterierna, så som utsläpp och resursanvändning.

I valet av fonder står avkastningen högst upp på prioriteringslistan hos knappa hälften av svenskarna, samtidigt som hela 91% anser hållbarheten vara en viktig faktor. Att placera sin pension i miljövänliga fonder är därför att se som en win-win-situation. Samtidigt som sparandet bidrar till ett hållbart samhälle är tjänstepensionens avkastning inget man behöver göra avkall på. Faktum är att hållbara investeringar under de senaste fem åren befinner sig i topp av de investeringar som bäst påverkat pensionen.

Undersökningar visar att allt fler tror att miljövänliga fonder innebär dyra fonder, men dessa är i regel inte dyrare än andra. Genom att jämföra avgifterna för fonder kan du enkelt ta reda på vad en hållbar pension kostar i ditt fall.

Hur stor skillnad gör hållbara investeringar?

Koldioxidutsläpp är ett av de största miljöproblemen, vilket gör att vi alla strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck. Att placera sin pension hållbart kan göra att man under en livstid minskar sitt avtryck med över 2 000 ton koldioxid.

För koldioxidutsläpp ses flyget som en av de största miljöbovarna. Genomsnittssvensken släpper genom flygresor ut ca 1 ton koldioxid per år. Hållbara investeringar är därför långt ifrån en faktor att förringa i klimatkampen.

Målet är att så många som möjligt ska göra hållbara investeringar. De flesta uppger sig vara villiga att göra hållbara investeringar, och när möjligheten finns att tillgå visar undersökningar att en stor del av befolkningen tar till vara på den. Under det senaste året har andelen sparare som valt en fond för att den är hållbar växt från 32% till 36%.

Om vi lyckas nå en punkt där samtliga placerar sin pension hållbart skulle detta motsvara ett klimatavtryck som minskar med 608 kolkraftverk.

Pensure prioriterar ett klimatsmart pensionssparande

Att allt fler inser vikten av hållbara investeringar gläder oss på Pensure. Vi har gjort hållbart pensionssparande till en självklar del av vår pensionslösning. Tillsammans med vår samarbetspartner SPP Pension erbjuder vi våra kunder att placera sin tjänstepension i fonder som uteslutande består av hållbara investeringar, så som miljövänliga fonder.

Ställ krav genom att placera din pension hållbart

EU har som mål att vara helt och hållet klimatneutralt senast år 2050. För att uppnå detta mål krävs att fler fonder utesluter bolag som inte lever upp till hållbarhetskraven. Här finns en tydlig enighet bland kapitalförvaltarna. Allt fler, däribland SPP Pension, ansluter sig till Net Zero Asset Managers-initiativet, som innebär att förvaltarna arbetar aktivt för EU:s målsättning.

På vägen mot ett hållbart samhälle har du som pensionssparare stor påverkan. Ju fler som väljer att placera sin pension i miljövänliga fonder, desto större blir kraven på företagen att göra sitt för en trygg och säker framtid.

Vill du byta till ett pensionsbolag som gör det enkelt för dig att vara med och påverka framtiden? Här kan du läsa våra bästa tips för ett smidigt och smärtfritt byte av pensionsleverantör!

Viktigt att tänka på när du ska byta pensionsleverantör

team
Prata med en expert

Bli kontaktad eller chatta direkt

trees